Biasiswa Bank Negara Malaysia 2012


Bank Negara Malaysia (BNM) mempelawa rakyat Malaysia yang layak untuk memohon Anugerah Biasiswa Bank Negara untuk sesi akademik 2012/2013 bagi mengikuti pengajian dalam beberapa bidang yang terpilih bagi peringkat pengajian pra-universiti, ijazah pertama dan pasca siswazah.


Kategori Permohonan Biasiswa BNM

Permohonan untuk Anugerah Biasiswa Bank Negaraini dipecah kepada tiga kategori iaitu;
 1. Biasiswa Pra-Universiti 
 2. Biasiswa Ijazah Pertama (Kepujian)
 3. Pasca Siswazah (Sarjana / Kedoktoran (PhD)

Biasiswa Pra-Universiti

Bidang Pengajian

 • Ekonomi, Perakaunan, Sains Aktuari, Perbankan dan Kewangan, Kewangan Kejuruteraan, Undang-Undang, Syariah dan Matematik
Peringkat Pengajian
 • Cambridge A-Level, American Foundation Program, Australian Matriculation, International Baccalaureate Diploma Programme

Kelayakan Minimum

 • Lulus peperiksaan SPM 2011 dengan mendapat sekurang-kurangnya 8A (A dan A+ sahaja)
 • Berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2012

Kelayakan Tambahan

 • Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik dari segi penulisan dan lisan
 • Fleksibel, versatil dan mempunyai semangat berpasukan yang tinggi
 • Cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan

Permohonan

Tarikh Tutup

 • 29 Mac 2012
 • Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi.
Tajaan ke peringkat Ijazah Pertama (Kepujian) di universiti-universiti luar negara akan diberikan sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Biasiswa Ijazah Pertama (Kepujian)

Bidang Pengajian

 • Ekonomi, Perakaunan, Sains Aktuari, Perbankan dan Kewangan, Kewangan Kejuruteraan, Undang-Undang, Syariah dan Matematik

Lokasi Pengajian

 • Universiti-universiti Dalam dan Luar Negara

Kelayakan Minimum

Lulus dan memenuhi salah satu kriteria di bawah:
 • STPM / A-Level – Mendapat sekurang-kurangnya 2 A dan 1 B ; ATAU
 • Diploma / Matrikulasi – Mendapat Purata Agregat Nilai Gred Keseluruhan (CGPA) sekurang-kurangnya 3.50 ; ATAU
 • South Australian Matriculation – Mendapat sekurang-kurangnya ATAR 85% ; ATAU
 • American Foundation Program – Mendapat sekurang-kurangnya 1200 bagi SAT1 ; ATAU
 • Bagi calon-calon yang sedang menuntut di universiti yang diiktiraf BNM dalam pengajian peringkat Ijazah Pertama – Mendapat sekurang-kurangnya CGPA 3.50 dalam peperiksaan yang terbaru.
           DAN
 • Lulus peperiksaan SPM dengan kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Berumur tidak melebihi 25 tahun pada 1 Julai 2012
 • Telah ditawarkan untuk mengikuti kursus Ijazah Pertama (Kepujian) dalam tahun 2012 di universiti yang diiktiraf mengikut senarai BNM

Kelayakan Tambahan

 • Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik dari segi penulisan dan lisan
 • Fleksibel, versatil dan mempunyai semangat berpasukan yang tinggi
 • Cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan

Permohonan

Tarikh Tutup
 • 20 Mac 2012
 • Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi.
Pelajar yang sedang menuntut di peringkat Ijazah Pertama di universiti-universiti samada di dalam atau di luar negara yang diiktiraf oleh BNM layak untuk memohon.

Biasiswa Pasca Siswazah (Sarjana / Kedoktoran (PhD)

Bidang Pengajian

  • Economics, Econometrics, Monetary Economics, International Economics, Banking and Finance, International Finance, Quantitative Finance, Law, Banking and Finance Law, International Law, Shariah, Risk Management dan Forensic Accounting

Lokasi Pengajian

 • Universiti Dalam dan Luar Negara

Kelayakan Minimum

 • Mendapat keputusan Kelas Pertama Ijazah Pertama (Kepujian) / Ijazah Sarjana atau yang setaraf daripada universiti yang diiktiraf di dalam atau luar negara
 • Mengambil kursus yang memberi nilai tambah kepada fungsi dan peranan Bank Negara Malaysia
 • Berumur tidak melebihi 30 tahun bagi Ijazah Sarjana dan 35 tahun bagi Ijazah Kedoktoran pada 1 Julai 2012
 • Lulus peperiksaan SPM dengan kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Telah ditawarkan tempat untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana atau Kedoktoran dalam tahun 2012 di universiti yang diiktiraf mengikut senarai BNM

Permohonan

Tarikh Tutup

 • 20 Mac 2012
 • Hanya calon-calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi.
Mereka yang sedang menuntut di peringkat Ijazah Sarjana atau Kedoktoran (PhD) di universiti-universiti samada di dalam atau di luar negara yang diiktiraf oleh BNM layak untuk memohon.

Maklumat

 • Maklumat di atas adalah panduan ringkas sahaja.
 • Sila rujuk laman web Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci.
 • Jika terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi talian bantuan permohonan biasiswa BNM di 03 2691 5963 atau emel scholar@bnm.gov.my
 • BNM juga boleh dihubungi melalui talian 03 2698 8044 atau 1300 88 5465 atau SMS ke 15888 BNM Pertanyaan Anda atau emailbnmtelelink@bnm.gov.my
 • Di samping itu rujuk juga Facebook dan Twitter rasmi Bank Negara Malaysia.
sumber : ePutra

0 comment... add one now

Bagaimana Pula Pandangan Anda?